Bir Sayfa Seçin

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

Editör: Prof. Dr. Erol Özmen

Sağlık İletişimi Sempozyumu düzenlendi
Sağlık İletişimi Sempozyumu (SiS-2015), Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Daha nitelikli, etik ve doğru sağlık iletişiminin sağlanabilmesi amacıyla, alana ilişkin akademisyenler, meslek örgütü temsilcileri, sağlık sempozyumunda bir araya geldi.
www.trthaber.com