Bir Sayfa Seçin

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

Editör: Prof. Dr. Erol Özmen

 

Empati / Eşduyum

Bilimsel Makaleler

Empatik iletişim ve yönetişim
Hasan Metin
ilet.gazi.edu.tr

Sunum Dosyaları

Medya Haberleri & Köşe Yazıları

Sağlık kurumlarında iletişim ve empati
Deniz Altınay
www.istpsikodrama.com.tr

Tıp etiğinde empatinin önemi üzerine birkaç söz
Ayşegül Demirhan Erdemir
www.medimagazin.com.tr