Bir Sayfa Seçin

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

Editör: Prof. Dr. Erol Özmen

Bilimsel makaleler: Hasta hemşire iletişimi

Hemşirelikte iletişim ve hasta hemşire ilişkileri
Gülşen Terakye
sbu.saglik.gov.tr

Hemşire hasta etkileşimi
Nurgül Platin
www.journals.istanbul.edu.tr

Entübe hastalar ile iletişim deneyimlerimiz: Olgu sunumları
Ayla Yava, Aynur Koyuncu
www.scopemed.org

Hasta ve hasta yakınları ile terapötik ilişki
www.acibademhemsirelik.com

Hemşire hasta iletişimi ve iletişimin hasta yönünden önemi
Gülten Uyer
www.turkiyeklinikleri.com

İletişim kusurları ve sağlık alanındaki önemi
Gülten Uyer
www.medimagazin.com.tr

Hemşireler için vazgeçilmez bir kavram: Kendini tanıma
Semra Karaca
hemsirelik.maltepe.edu.tr

Terapötik / Hasta yararına iletişim kurma
Esma Güney Kızıl
www.igkh.gov.tr

Hasta ve ailesine ölümle baş etmelerinde yardım etme
Rana Yiğit
eskidergi.cumhuriyet.edu.tr

Hemşirelikte kişilerarası ilişkiler, yöntem ve teknikler
Açık Öğretim Fakültesi
w2.anadolu.edu.tr

Ölüm yaklaşırken yaşananlar ve söylenebilecekler: Bir gözden geçirme
Özlem Işıl, Semra Karaca
hemsirelik.maltepe.edu.tr

Sunum Dosyaları

Probleme dayalı öğrenimde iletişim öğretimi
Besti Üstün
web.deu.edu.tr

Kendini tanıma
Kıymet Yılmaz
www.acibademhemsirelik.com

Medya Haberleri & Köşe Yazıları