Bir Sayfa Seçin

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

Bilimsel makaleler: Öfkeli hasta ile iletişim

Bilimsel makaleler: Öfkeli hasta ile iletişim

Öfkeli hastaların yönetimi
www.e-kutuphane.teb.org.tr

Psikiyatrik hastalarda saldırganlık ve saldırgan hastaya yaklaşım
Rabia Bilici, Mustafa Sercan, Ali Evren Tufan
www.dusunenadamdergisi.org

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet
Behçet Al, Suat Zengin, Yahya Deryal, Cem Gökçen, Demet Arı Yılmaz, Cuma Yıldırım
www.akademikaciltip.com

Sunum Dosyaları

Öfkeli hasta ile iletişim
Gülay Taşdemir

Saldırgan hastada triyaj
Zerrin Defne Dündar
www.tkhk.gov.tr

Medya Haberleri & Köşe Yazıları