Bir Sayfa Seçin

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

Editör: Prof. Dr. Erol Özmen

Bilimsel makaleler: Zor hasta ile iletişim

“Zor hasta” ve hasta-hekim ilişkisinde yaşanan güçlükler
Erol Özmen, Oryal Taşkın
www.ttb.org.tr

Son nokta:Ölüm ve ölmekte olma
Alis Özçakır
www.turkailehekderg.org

Tıbben açıklanamayan belirtilerin psikiyatrik yönü
Gökhan Kandemir, İsmail Ak
www.cappsy.org

Zor hasta ile iletişim
www.acibademhemsirelik.com

Sunum Dosyaları

Zor hasta ile iletişim
Gökhan Berker
www.ndthd.org

İletişim ve zor hastaya yaklaşım
www.erzurumbeah.gov.tr/

Öfkeli hasta ile iletişim
Gülay Taşdemir
pauhemsirelik.weebly.com

Medya Haberleri & Köşe Yazıları