Bir Sayfa Seçin

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

Editör: Prof. Dr. Erol Özmen

 

Prof. Dr. Erol Özmen’in sağlık hizmetlerinde iletişim ile ilgili yazıları

Ağlayan Hasta

Antidepresan İlaçlarla İlgili Yanlış İnançlar

Bilim İnsanlarının Hakları

Bir bilimsel alan olarak ‘sağlık iletişimi’nin tanımı

Bir “Sosyopat” Doktor Olursa

“Çokbilmiş” Hasta

“Çözümleyerek Anlama”

Değişen Türkiye, Yoksulluk ve Sağlık Hakkı

Devamsızlık Hak mı?

Doktorlar ve İletişim Eğitimi

Doktorun Adı, Onun “Marka”sı

Doktorun Ne Söylediği mi, Hastanın Ne Anladığı mı?

Güç Kaybı mı, İtibar Kaybı mı?

“Halk Sağlık Hizmetlerinden Memnun”

Hasta Hekim İlişkilerinde Hastaların Yaşadıkları Duygular

Hasta – Hekim İletişimini ve İlişkisini Yönetmek

Hasta – Hekim İlişkisi

Hasta – Hekim İlişkisinde İletişim Sorunu

Hasta minnet duymalı!” mı?

Hastalar değişti mi?

‘Hastaya 10 Dakika Ayırmak’ ve Nitelikli İletişim

“Hekimden Merhamet Duygusunu Alın, Geriye Neyi Kalır ki?”

Hekime Yönelik Şiddetin Psikolojik Yönleri

Hekimin Reçete Yazmasının Hasta İçin Psikolojik Anlamı

Hekimlerin Depresyona ve Depresyonlu Hastalara Yönelik Tutumları

Hekimlik ve İletişim

Hekimlik ve Kişilik Yapısı

Her Dönemin Adamı Olmak

İnternet Aracılığı ile Bilgi Edinmek

İnternet ve Sağlık

Kurumlar da Hastalanır

Lider ve Liderlik

Mutlu Ederseniz, Mutlu Olursunuz

Ne Olacak Bu Üniversite Hastanelerinin Hâli?

Nedir Bu!?

Neresinden Tutacaksınız

“Otorite Merkezli” ve “Hastaerkil” Hasta-Hekim İlişki Modeli

Öğrenilmiş Çaresizlik Sendromu

“Poliklinik Hizmetlerinde Kalite”nin Neresindeyiz?

Sağlık Çalışanları ve Fedakârlık

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Önlenebilir mi?

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti “Anlamaya” Çalışmak

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

‘Sağlık hizmetlerinde iletişim’ bilimsel alanına gereksinim

‘Sağlık hizmetlerinde iletişim’ bilimsel alanının yararları

Sağlık Hizmetlerinde “Rüşvet”

Sağlık Kuruluşlarında “Örgütsel Çatışma”

Sağlık Kurumlarında İç İletişim Birimleri Kurulmalı

“Sıradaki Hasta Gelsin”

Sosyal Medyanın Hekimler Tarafından Profesyonel Amaçla Kullanılması Mümkün mü?

“Tam Gün”de Kafa Karışıklığı

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tıp Fakültesini Seçme Nedenleri

Umutlar Tükenmeden

Üniversitelerde Bilgi Edinme Hakkı Var mı?

Üniversitelerde “Mobbing” ile Mücadele

“Üst”ü Yönetmek mi?

Vatandaş Doktorlara Patlamaya Hazır

Y-Kuşağı ve Sağlık Hizmetleri

Yan Etki Sorumlusu Da Sensin Ey Doktor !…

Yoksa Her Şey “-Mış Gibi” mi?

Zor Hasta ve Hasta Yakınları ile Baş Edebilmek

Erol Özmen’in psikoloji-psikiyatri.com’daki yazıları için tıklayınız

Erol Özmen’in kendinitanima.com’daki yazıları için tıklayınız