Bir Sayfa Seçin

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

Editör: Prof. Dr. Erol Özmen

 

.

‘Sağlık hizmetlerinde iletişim’ bilimsel alanına gereksinim

Prof. Dr. Erol Özmen

Saglik hizmetlerinde iletisim bilimsel alanina gereksinim e1501259712428 - 'Sağlık hizmetlerinde iletişim’ bilimsel alanına gereksinim

Sağlık hizmetlerinin bire bir insan ilişkisi kurmayı gerektiren hizmetlerden birisi olması nedeniyle ister yönetici olsun ister sağlık çalışanı tüm sağlık çalışanlarının iletişim ve ilişki kurma becerilerinin yeterince gelişmiş olması gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinin iletişim ve ilişki kurma becerisi yüksek çalışan ya da yöneticilerle yürütülmesi sunulan hizmetin kalitesini, kurumda çalışanların memnuniyetini, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini arttırmaktadır. Diğer yandan hasta memnuniyetini sağlayamayan sağlık kuruluşları rekabet gücünü kaybetmektedirler. Hasta memnuniyetini sağlamada sağlık çalışanlarının nitelikli iletişim ve ilişki kurma becerileri temel öneme sahiptir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinde iletişim ve ilişki kurma becerileri yüksek çalışanlara ve yöneticilere gereksinim bulunmaktadır.

Günümüzde sağlık kavramı, hasta olmama ve hastalığın iyileştirilmesi boyutunu tümüyle aşmış, sağlığı koruma, iyileştirme ve geliştirme anlamı kazanmıştır. Sağlık kavramındaki bu dönüşüm sonucunda sağlığı koruma, geliştirme ve iyileştirme bir yaşam biçimi haline gelmiştir. Bu gelişme bireylere sağlığı koruyan, geliştiren ve iyileştiren tutum ve davranışlar kazandırılması gereksinimi yaratmıştır.

Halkın genel sağlık düzeyini yükseltmek amacıyla hasta ve sağlıklı bireylerin sağlık ile ilgili tutum ve davranışlarının daha olumlu hale getirilmesine ve bunun en etkili biçimde gerçekleştirilmesi için her türlü iletişim kanalının nasıl kullanılabileceği ile ilgili bilgi gereksinimi bulunmaktadır.

Sağlık hizmetlerinde iletişim alanında yeterince bilimsel bilgi birikimi bulunmamaktadır. Sağlık hizmetlerinde iletişimin niteliklerinin daha iyi anlaşılması ve geliştirilmesi için bilimsel araştırmalar yapılmasına gereksinim bulunmaktadır.

Güncelleme:24.05.2019

Prof. Dr. Erol Özmen
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Hizmetlerinde İletişim Anabilim Dalı