Bir Sayfa Seçin

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

Editör: Prof. Dr. Erol Özmen

 

.

Bir bilimsel alan olarak ‘sağlık iletişimi’nin tanımı

Prof. Dr. Erol Özmen

 

Bir bilimsel alan olarak saglik iletisiminin tanimi e1501260336222 - Bir bilimsel alan olarak ‘sağlık iletişimi’nin tanımı

Sağlık iletişimi, iletişim biliminin araç, yöntem ve stratejilerini kullanarak sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla uygulamaya yönelik bilgi üreten bir bilim alanıdır. Ülkemizde bu alanı ifade etmek için ‘sağlık iletişimi’, ‘sağlıkta iletişim‘, ‘sağlık kurumlarında iletişim‘ ve ‘sağlık hizmetlerinde iletişim‘ terimleri kullanılıyor olmakla birlikte zaman içinde hangisinin yerleşeceği konusu belirsizdir. Ancak terimleri oluşturan sözcüklere bakıldığında aralarında küçük anlam farklılıkları olduğu görülmektedir.

Sağlıkta iletişim bilim alanının günlük uygulamalara yansımalarına bakıldığında yansımanın üç boyutta ele alınabileceği görülmektedir:
1. Kişilerarası iletişim boyutu Sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınları ile kurdukları iletişim ve ilişkiyi inceleyen boyutu Sağlık çalışanlarının kendi aralarında kurdukları iletişim ve ilişkiyi inceleyen boyutu Sağlık çalışanlarının eğitimi boyutu

2. Tutum ve davranış geliştirme ve değiştirme boyutu (Halkın sağlıksız tutum ve davranışlarını değiştirme, daha sağlıklı davranış geliştirme boyutu)

3. Pazarlama iletişimi boyutu (Sağlık alanındaki hizmet ve ürünlerin tanıtımı boyutu)

Temel Amaçlar
Sağlık çalışanlarının iletişim ve ilişki kurma becerilerini geliştirmek. Sağlık kuruluşlarının yapısını, örgütlenişini ve sağlık hizmeti sunumunu hasta ve hasta yakını ile bir iletişim kanalı olarak geliştirmek. Her türlü iletişim kanallarını ve araçlarını kullanarak hasta ve sağlıklı bireylerin sağlıkla ilgili tutum ve davranışlarını daha olumlu hale getirmek. Sağlık alanındaki hizmet ve ürünleri tanıtmak. Alan ile ilgili bilimsel bilgi üretmek.

Çalışma Alanları
Sağlık hizmeti sunanlarla hasta ve hasta yakınları arasındaki iletişimi ve bu iletişimi etkileyen etmenleri incelemek. Sağlık hizmeti sunanların kendi aralarındaki iletişimlerini ve bu iletişimi etkileyen etmenleri incelemek. Sağlık kuruluşunun (işleyiş, yapı vs) hasta ve hasta yakınları üzerindeki etkisini ve bu etkiyi etkileyen etmenleri incelemek. Bireylerin sağlık düzeyini korumak ve yükseltmek amacıyla sağlıkla ile ilgili algı, tutum ve davranışlarını ve bunları etkileyen etmenleri incelemek. Bireylerin sağlıkla ilgili tutum ve davranışlarını olumlu yönde değiştirebilecek etmenleri incelemek.

Güncelleme: 24.05.2019

Prof. Dr. Erol Özmen
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Hizmetlerinde İletişim Anabilim Dalı