Bir Sayfa Seçin

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

Editör: Prof. Dr. Erol Özmen

Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Uzaktan Eğitim Sağlık Hizmetlerinde İletişim Yüksek Lisans Programı

2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi

Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi İlkeleri

Üç Dönemde Bitirme Zorunluluğu
Halen geçerli yönetmeliğe göre yüksek lisans programının 3 dönemde bitirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 3. döneminde olanların bu dönem içinde Kredi (30 Kredi) ve AKTS’lerini (90 AKTS) tamamlayacak şekilde ders almaları ve projelerini dönem sonunda bitirmiş olmaları gerekmektedir.

Mezun olabilmek için gerekli koşullar
Mezun olabilmek için en az on ders almak ve dönem projesini tamamlamak gerekmektedir. Ayrıca bunların en az 30 krediyi ve 90 AKTS’yi tamamlaması gerekmektedir. Aksi durumda mezun olamama ile karşı karşıya kalınmaktadır. Özellikle son dönem öğrencilerinin durumlarını dikkatli biçimde gözden geçirmeleri aldıkları ve seçtikleri derslere karşın gerekli ders sayısını, krediyi ve AKTS’yi tamamlayamayanların danışmanları ile görüşmesi gerekmektedir.

Proje Dersi  
Projenin de üç dönem içinde bitirilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle projelerini teslim etmemiş üçüncü dönem öğrencilerinin proje dersini almaları ve bu dönem içinde projelerini tamamlamaları gerekmektedir.

Tavsiye Edilen Ders Seçimi
Sonraki dönemlerde sorun yaşanmaması için ders seçiminin aşağıda belirtilen şekilde yapılması tavsiye edilir. Önceki dönemlerden eksik dersleri olanların da durumlarını danışmanları ile görüşmeleri gerekmektedir.

1. Dönem:
SHİ 5635 – Sağlık hizmetlerinde iletişimin kuramsal boyutları / Doç. Dr. Nuray Yılmaz Sert
SHİ 5625 – Davranışın oluşumunu etkileyen psikolojik etmenler / Prof. Dr. Erol Özmen
SHİ 5505 – Kişilik / Doç. Dr. Erol Ozan
SHİ 5628 – Eğitim ve öğretim yöntemleri / Doç. Dr. Dilek Özmen

2. Dönem:
SHİ 5100 – Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği / Dr. Öğ. Üyesi Aynur Çakmakçı Çetinkaya
SHİ 5641 – Kurum İçi İletişim / Prof. Dr. Erol Özmen
SHİ 5504 – Risk grupları ve yakınları ile iletişim / Doç. Dr. Erol Ozan
SHİ 5638 – Sağlıklı Tutum ve Davranış Geliştirme / Doç. Dr. Sevgi Nehir
SHİ 5624 – Kitle iletişimi / Doç. Dr. Gülten Uçan

3. Dönem:
SHİ 5100 – Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği / Dr. Öğ. Üyesi Aynur Çakmakçı Çetinkaya
SHİ 5641 – Kurum İçi İletişim / Prof. Dr. Erol Özmen
SHİ 5624 – Kitle iletişimi / Doç. Dr. Gülten Uçan
SHİ          – Dönem Projesi

Kayıt yenileme ve ders seçimi sürecinde karşılaştığınız her türlü sorun için danışmanınıza ya da Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erol Özmen’e (erolozmen@yahoo.com – 0 533 627 05 25) başvurunuz.