Bir Sayfa Seçin

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

Editör: Prof. Dr. Erol Özmen
 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Hizmetlerinde İletişim Yüksek Lisans Programı
Bitirme Projesi Hazırlama İlkeleri

Öncelikle danışmanınıza başvurunuz. Her danışmanın kendine göre proje yönetim tarzı bulunduğundan her danışman aşağıdaki ilkelere göre hareket etmeyebilir.

 • Sürecin özeti:
  • Proje konusunun danışman ile belirlenmesi
  • Proje bildirim formunun Enstitü’ye ulaştırılması
  • Proje konusunun Enstitüde onaylanması
  • Sunumun yapılması
  • Proje dosyasının tamamlanıp Enstitüye ulaştırılması (Proje dosyasının hazırlanması konunun belirlenmesi aşamasında başlamalı)
  • Projenin Enstitüde onaylanması (dersler tamamlandıysa tabii) ile mezuniyet sürecinin tamamlanması
 • Öğrenci proje konusu olarak ilgilendiği konu ile ilgili danışman öğretim üyesi ile iletişime geçip, konunun olabilirliği konusunda onay alacak. Bilimsel kaynaklar okumadan akla gelen konu proje konusu olarak bildirilmemeli, düşünülen konuda yeterince makale ya da kitap bölümü okuduktan sonra konu benimsendiyse konu olarak seçilmeli. Kaynaklar bir yüksek lisans projesi hazırlandığı dikkate alınarak seçilmeli, çalışanlar için hazırlanmış web sayfaları ve metinler kaynak olarak kullanılmamalı.
 • Proje danışmanı ile proje konusu belirlendikten sonra aşağıdaki örnek dikkate alınarak proje bildirim formu doldurulacak. Sunum yapmadan önce bu formun Enstitüye gönderilmiş ve onaylanmış olması gerekmektedir. Proje bildirim formu son halini alınca öğrenci imzalayarak dosyayı mail ile danışmanına gönderecek. Formu Danışman, Anabilim Dalı Başkanlığına; Anabilim Dalı Başkanlığı da Enstitüye gönderecek.
 • Kurum yetkilisinden projenin kurumunda yapılabilmesi için izin alınacak (Kurumun tutumu doğrultusunda yazılı/sözlü).
 • Proje konusu ile ilgili literatür (kitap, araştırma ve derleme makaleler) taranacak ve sunum Power Point haline getirilip danışman öğretim üyesine onayı için mail ile gönderilecek. Onay alındıktan sonra daha önceden belirlenen ve duyurusu yapılan yer ve saatte sunum yapılacak. Projede kaynaklar bir yüksek lisans projesi hazırlandığı dikkate alınarak seçilmeli, halka ya da çalışanlara yönelik hazırlanmış web sayfaları özel bir durum olmadıkça kaynak olarak kullanılmamalı.
 • Sunum hazırlanmadan önce Power Point programını kullanma ve slayt hazırlama teknikleri öğrenilecek.
 • Sunum başından sonuna kadar videoya kaydedilecek (ses ve görüntü kalitesine dikkat edilmesi önemlidir).
 • Sunum yapılacak olan grubun en az 20 kişi olması ve verilecek eğitimin süresinin de 30 dakikadan kısa olmaması gerekmektedir.
 • Proje için verilecek eğitim konusundaki gereksinimi belirlemede sağlık hizmetlerinde iletişim alanında yetkin bilim insanlarından, sağlık çalışanlarından ve sağlık kurumları yöneticilerinden, hasta ve hasta yakınlarından görüşler alınarak eğitim gereksinimleri belirlenecek. Ayrıca eğitim gereksinimini belirlemede kendi gözlem ve deneyimlerinizden de yararlanılacak.
 • Sunumda farklı eğitim yöntem ve teknikleri de kullanabilir. Eğer farklı bir yöntem kullanılacaksa ise bunu proje bildirim formunun yöntem kısmında açıklanacak.
 • Projede verilen eğitimin değerlendirmesinin yapılması planlanıyorsa buna yönelik neler yapılacağı (ön test/son test- yapılacak ise bir örneğinin proje bildirim formu ile gönderilmesi gerekmektedir) proje bildirim formunun yöntem bölümünde açıklanacak.
 • Sunumun başında katılımcıların beklentileri öğrenilecek, sunum sonunda da katılımcıların katkıları, soruları ve görüşleri (geribildirim) alınacak. Bu bilgiler proje dosyasına yazılacak.
 • Ayrıca sunumu yapan kişinin de sunumla ilgili genel bir değerlendirmesi (hazırlık ve sunum sürecinde karşılaşılan sorunlar, sunumda kendi performansı, katılımcıların tepkileri) proje dosyasına konacak.
 • Proje ‘sunum ve proje dosyası’ndan oluştuğundan sunum hazırlanırken bir yandan da proje dosyası hazırlanacak. Proje dosyası sizlere gönderilen örnek proje dosyası dikkate alınarak fakat onu geliştirerek hazırlanacak.
 • Proje tamamlandıktan sonra proje dosyası danışman öğretim üyesine kargo ile gönderilecek. Proje dosyasına sunumun cd’ye çekilmiş videosu eklenecek. Ayrıca projenin son hali word ve pdf formatında danışmana mail ie de gönderilecek.
 • Proje danışman öğretim üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı onayından sonra SBE teslim edilecek, SBE Yönetim Kurulu onayı sonunda öğrenci mezun olacak.

Projenin bizzat öğrenci tarafından hazırlanması ve tamamlanması gerekmektedir.

Öğrenci tarafından hazırlanmadığı izlenimi veren projeler kabul edilmeyecektir.

Projenin öğrencinin kendisi tarafından hazırlanmaması etik olmadığı gibi
disiplin suçu oluşturan bir durumdur.

Projeyi hazırlama ve sunum sürecinde karşılaştığınız her türlü sorun için danışmanınıza ya da Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erol Özmen’e (erolozmen@yahoo.com – 0 533 627 05 25) başvurunuz.