Bir Sayfa Seçin

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

Editör: Prof. Dr. Erol Özmen
SHİ tanitim - Uzaktan Eğitim Sağlık Hizmetlerinde İletişim
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sağlık Hizmetlerinde İletişim Yüksek Lisans Programı Sık sorulan sorular

Programa kimler başvurabilir?
Bir lisans programını bitirerek hekim, diş hekimi, iletişimci, hemşire, ebe, sağlık memuru, sosyolog, psikolog, pedagog, sosyal hizmet uzmanı, sosyal çalışmacı, sağlık eğitimcisi, sağlık yöneticisi, çocuk gelişimcisi, eczacı, biyolog, acil yardım ve afet yöneticisi, fizyoterapist ya da diyetisyen unvanını kullanmaya hak kazanmış olmak

Başvuru için ALES ve yabancı dil koşulu var mı?
Başvuruda ALES ve yabancı dil koşulu aranmamaktadır.

Başvurular nasıl değerlendiriliyor?
Öğrenci kabulünde lisans başarı notları esas alınmaktadır.

Nasıl başvurulabilir?
Her yarıyıl başında olmak üzere yılda iki kez öğrenci alımı yapılmaktadır. Başvurular öncelikle internet üzerinden online olarak yapılmaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?
1-Lisans öğreniminde aldığı dersleri ve notları gösterir onaylı belge (Transkript) 2-Bir adet fotoğraf (online başvuru esnasında sisteme yüklenecektir) 3-Özgeçmiş

Dersler ya da sınavlar için Manisa’ya gelmek gerekiyor mu?
Dersler için Manisa’ya gelmek gerekmemektedir. Yalnız dönem sonu sınavı için önceden belirlenen bir tarihte (cumartesi ya da pazar günü) Manisa’ya gelinmesi gerekmektedir.

Dersler nasıl sunuluyor?
Eğitim Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığı ile yürütülmektedir. Dersler internet ortamında sürdürülmekte, oluşturulan sanal sınıflarda canlı olarak verilmektedir. Ders sırasında soru sorulabilmekte, gerektiğinde konular tartışılabilmektedir. Dersler kayıt altına alındığından istendiğinde öğrenciler tarafından yeniden izlenebilmektedir.

Dersleri izleyebilmek için bilgisayar kullanımı hakkında özel bilgi gerekiyor mu?
Günlük yaşamında internet kullanan herkes sistemi rahatlıkla ve kolaylıkla kullanabilmektedir.

Kaç dönem sürüyor?
Programın süresi üç yarıyıldan oluşmaktadır.

Kaç ders alınması gerekiyor?
Toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders alınması ve dönem projesinin tamamlanması gerekmektedir.

Dönem projesi nedir?
Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyıl sonunda dönem projesi ile ilgili olarak yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi danışman öğretim üyesi ile öğrenci tarafından belirlenen bir konuya ya da soruna açıklık kazandırma, nedenlerini belirleme ve çözüm getirme ile ilgili olmaktadır.

Sınavlar nasıl yapılıyor?
Ara sınavlar gözetimsiz olarak elektronik ortamda internet üzerinden, dönem sonu sınavı ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde önceden belirlenen bir tarihte (cumartesi ya da pazar günü) yapılmaktadır.

Öğrenciler dersi veren öğretim üyeleri ile iletişime geçebiliyor mu?
Ders sırasında öğrenciler dersi veren öğretim üyesine soru sorabilmektedir. Ders dışında öğrenciler Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi sistemi aracılığı ile öğretim üyeleri ile iletişim kurabilmektedirler.

Tezli yüksek lisans programına geçiş yapılabiliyor mu?
Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yüksek öğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilmektedir.

Ne zaman yüksek lisans diploması alma hakkı kazanılıyor?
Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye yüksek lisans diploması verilir. Diploma üzerinde programın onaylanmış adı (Sağlık Hizmetlerinde İletişim) bulunur. Avrupa Kredi Transferi Sistemi (AKTS) ile uyumlu diploma eki de öğrenciye verilir.

Halen yürütülen dersler hangileridir?
Sağlık Hizmetlerinde İletişimin Kuramsal Boyutları (Doç. Dr. Nuray Yılmaz Sert)
Davranışın Oluşumunu Etkileyen Psikolojik Etmenler (Prof. Dr. Erol Özmen)
Kişilik (Doç. Dr. Erol Ozan) Kurum İçi İletişim (Prof. Dr. Erol Özmen)
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (Doç. Dr. Dilek Özmen)
Sağlıklı Tutum ve Davranış Geliştirme (Doç. Dr. Sevgi Nehir)
Yaşlı ve Kronik Hastalığı Olan Hasta ve Yakınları İle İletişim (Doç. Dr. Erol Ozan)
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği (Dr. Öğr. Üyesi Aynur Çakmakçı Çetinkaya)
Kitle İletişimi (Doç. Dr. Gülten Uçan)
Sağlık Alanında Sosyal Pazarlama (Dr. Öğr. Üyesi Aynur Çakmakçı Çetinkaya)
Zor Hasta ve Hasta Yakını ile İletişim (Prof. Dr. Erol Özmen)

Eğitim sürecinde kazanılması hedeflenen nitelikler
Sağlık çalışanı – hasta ve hasta yakını iletişimi ve ilişkisini değerlendirebilme, yönlendirebilme.
Sağlık kurumlarında yaşanan her türlü iletişim sorununu değerlendirebilme, çözüm yolu üretebilme.
İletişimi bir insan davranışı olarak ele alabilme.
Bilimsel makale okuryazarlığı.
Başarılı sunum yapabilme.

Bilgi için
Prof. Dr. Erol Özmen
erolozmen@yahoo.com

2020-2021 öğretim yılı bahar dönemi için başvuru tarihleri: 1-5 Şubat 2021
Koşullar ve başvuru için lütfen tıklayınız